Para o curso 2017-2018 están previstas as seguintes actividades e visitas culturais:

INFANTILActividade
4º, 5º, 6ºTeatro Afundación
4º, 5º, 6ºRutas urbana animadas
4º, 5º, 6ºMuseo de Arte Contemporáneo
4º, 5º, 6ºExcursión de fin de curso: O Ventoso
PRIMARIAActividade
1º a 6ºConvivencia de inicio de curso
1º, 2ºBiblioteca González Garcés
1º, 2º, 5º, 6ºMuseo de Arte Contemporáneo
2º, 3ºCasa dos Peixes
Casa das Ciencias
A ruta da auga, Telva
3º a 6ºTeatro Afundación
5º, 6ºA cidade vella
1º a 6ºExcursión de fin de curso
SECUNDARIAActividade
TodosConvivencia inicio de curso en Ourense, Celanova e Xamirás
A rede e as súas redes
Habilidades sociais fronte ás drogas
A enerxía e o cambio climático
3º, 4ºSomos dous, eu tamén conto
Prevención no uso de internet, redes sociais e xogos interactivos
Educación afectivo-emocional e sexual

Inclúe o teatro clow Sex o no Sex

Te puede pasar
Radio en valor
Teatro: Helena, xuízo a unha lurpia
1º a 4ºExcursións de fin de curso
BACHARELATOActividade
TodosConvivencia inicio de curso en Ourense, Celanova e Xamirás
Teatro: Helena, xuízo a unha lurpia
Se controlas, volves
La Voz de Galicia
Viaxe de estudos Madrid
1º e 2ºCasa-Museo Emilia Pardo Bazán
1º e 2ºXornadas de Orientación Universitaria
INMERSIÓNSLugar
4º EPFoz (Lugo) ou Dorrón (Pontevedra)
6º EP – 1º ESOSwanage ou Canterbury (Inglaterra)
3º ESOHastings (Inglaterra)
CANONIZACIÓNActividade
ESO-BACMusical “Las fórmulas de la vida”
EP a BACOlimpíada deportiva
EP a BACConcursos varios