Semana moi similar á anterior en canto ó tipo de actividades programadas:

  • Martes 23: 2ª sesión dos obradoiros de redes sociais (1º ESO), drogas (2º ESO-A) e acoso/ciberacoso (5º EP-A).
  • Mércores 24: 2ª sesión do obradoiro de acoso/ciberacoso para 6º EP e 5º EP-B.
  • Venres 26: 2ª sesión do obradoiro de drogas para 2º ESO-B.
  • Domingo 28: Eucaristía familiar na parroquia de Los Rosales preparada polas nenas e nenos de 1ª Comuñón 1º ano (11.30 h).

E o profesorado seguimos un sábado máis de formación intensiva en aprendizaxe cooperativa, xunto co claustro do colexio Santo Ángel de Ourense. «Non hai que empezar sempre pola noción primeira das cousas que se estudian, senón por aquilo que pode facilitar a aprendizaxe» (Aristóteles)