No Departamento de Orientación seguimos as liñas pedagóxicas de innovación desenvolvidas polas diferentes etapas, adaptando os materiais e os contidos ás características do alumnado.

Empregamos os medios tecnolóxicos polo seu alto poder motivacional: tablets, ordenadores, lousas dixitais, aplicacións informáticas específicas (Programa Orienta, Geocaching, aplicacións que reforzan a aprendizaxe da lectoescritura, matemáticas, linguaxe…) tanto no Plan de Orientación Vocacional coma en apoios de Enriquecemento Curricular ou Dificultades de Aprendizaxe.

No caso dos alumnos máis pequenos (ou con máis dificultades) cremos que o máis axeitado é o material manipulativo. Trátase dun conxunto de recursos e materiais que permiten “aprender facendo” a partir da manipulación de obxectos. Hai dous tipos:

  • Obxectos e recursos reais: material do entorno, plantas, balanzas, moedas, termómetros, reloxos…
  • Medios manipulativos simbólicos que representan a realidade: bloques lóxicos, figuras xeométricas, xogos, xoguetes, letras e números de madeira/plástico, monicreques…

A metodoloxía que empregamos é moi práctica, pois as características das rapazas e rapaces que acoden ó Departamento de Orientación fan necesario un cambio de perspectiva do traballo, polo que o método expositivo é substituído polo traballo que os propios alumnos realizan e que lles permite descubrir novas aprendizaxes, repasar o aprendido, adquirir destrezas… Neste senso, aplicamos actividades como: role playing, conversas en torno a un tema, dinámicas, xogos, cancións, realización de murais, acompañamento en actividades de grupo, actividades motrices, manexo dos materiais específicos…