Os días 1, 4 e 5 de setembro realizaranse os exames extraordinarios para o alumnado de Secundaria e Bacharelato con materias pendentes. As datas e horas para recoller o boletín de notas son as seguintes:

  • 2º BAC: 5 de setembro, ás 19.00 h.
  • ESO e 1º BAC: 6 de setembro, ás 13.00 h.

O calendario de exames é o seguinte: