claustroO Claustro de Profesores é o órgano colexiado propio de participación do profesorado. Está formado pola totalidade dos docentes das ensinanzas curriculares e polos orientadores. Reúnese unha vez ó mes como tal claustro, pero semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, etapas, formación de misión compartida…).

A súa definición, competencias, seccións e competencias, e réxime de funcionamento están recollidos nos artigos 80 a 84 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno, «Órganos colexiados».

O Claustro está formado polos seguintes docentes:

EDUCACIÓN INFANTIL Atención a familias
01.- D. Fernando Toja Díaz 1º A Xoves, 17.30 h.
02.- Dª. Ariana Figueroa Seijas 1º B Xoves, 17.30 h.
03.- Dª. María A. Oróns López 2º A Martes, 17.30 h.
04.- Dª. Mª do Mar Pedrido Otero 2º B Martes, 17.30 h.
05.- Dª. Silvia Mantiñan Pernas 3º A Martes, 17.30 h.
06.- Dª. Cristina López Mosqueira 3º B Xoves, 17.30 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA Atención a familias
07.- Dª. María Méndez Valle 1º A Martes, 17.30 h.
08.- Dª. Rebeca Rodríguez González 1º B Mércores, 17.30 h.
09.- Dª. Mercedes Pereiro Portos 2º A Venres, 17.30 h.
10.- Dª. Ángela Valcárcel Vilariño 2º B Martes, 17.30 h.
11.- Dª. Lorena Suárez Suárez 3º A Martes, 17.30 h.
12.- Dª. Marta Mª Pouso Casal 3º B Xoves, 17.30 h.
13.- Dª. Mª Belén Bugallo García 4º A Martes, 17.30 h.
14.- Dª. Ana Belén Seráns Parada 4º B Mércores, 17.30 h.
15.- Dª. María Luera Bermúdez 5º A Martes, 17.30 h.
16.- Dª. Catuxa Villamarín Díaz 5º B Martes, 17.30 h.
17.- D. Sergio Cacheiro Villamisar 6º A Martes, 17.30 h.
18.- Dª. Yolanda Alonso Pedre 6º B Xoves, 17.30 h.
19.- D. Luís Miguel Fdez. Sánchez Educación Física Infantil e Primaria
20.- D. Alfredo M. García Sánchez Música e Galego Primaria
21.- Dª. Mª José Taboada Vázquez Inglés Infantil e 1º ciclo Primaria
22.- Dª. Verónica Rego González Audición e Linguaxe – Pedagoxía Terapéutica
EDUCACIÓN SECUNDARIA Atención a familias
23.- Dª. Kattia Carril del Valle 1º A Luns, 16.30 h.
24.- M. Concepción López Ayán 1º B Martes, 17.30 h.
25.- Beatriz Pouso Casal 2º A Martes, 15.30 h.
26.- Dª. Iria Flavia López Presedo 2º B Martes, 12.20 h.
27.- Dª. Jennifer Otero Savedra 3º A Luns, 11.30 h.
28.- M. Concepción Ruiz Carrillo 3º B Luns, 9.20 h..
29.- Dª. Ana Quiza Pérez 4º A Luns, 10.10 h.
30.- D. Joaquín Respino Souto 4º B Martes, 15.30 h.
BACHARELATO Atención a familias
31.- Dª. Sabela Pita Babío Mércores, 12.20 h.
32.- M. Elvira Padrón Calviño 2º A Mércores, 16.00 h.
33.- Dª. Sandra Chouzas Marta 2º B Martes, 16.30 h.
OUTROS PROFESORES DE ESO-BAC
34.- D. José Luis Parada Pol Ciencias Terra, Bioloxía-Xeol., Física-Quím.
35.- D. José Juncosa Rivera E. Plástica, D. Técnico, Arte
36.- D. Carlos A. Pérez Vale Tecnoloxía ESO, TIC e Robótica
37.- Dª. Lydie Andrée Borra Lingua francesa
38.- D. José Luis Sanz Gómez Matemáticas, Física-Química
39.- Dª Ana Belén Barreiro Amor Cultura Clásica, Latín e Grego
40.- D. Jesús H. López Casal Filosofía, Psicoloxía
41.- D. David Barrán Ferreiro Xeografía e Historia
42.- D. José López Díaz Matemáticas, Física-Química
43.- José Carlos Areán Buján Física-Quím., Bioloxía-Xeol. ESO e CC BAC
44.- Dª. Gabriela Sampedro Gago Orientadora