claustroO Claustro de Profesores é o órgano colexiado propio de participación do profesorado. Está formado pola totalidade dos docentes das ensinanzas curriculares e polos orientadores. Reúnese unha vez ó mes como tal claustro, pero semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, etapas, formación de misión compartida…).

A súa definición, competencias, seccións e competencias, e réxime de funcionamento están recollidos nos artigos 80 a 84 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno, «Órganos colexiados».

O Claustro está formado polos seguintes docentes:

EDUCACIÓN INFANTIL Atención a familias
01.- D. Fernando Toja Díaz 1º A Mércores, 17.30 h.
02.- Dª. Ariana Figueroa Seijas 1º B Mércores, 17.30 h.
03.- Dª. Silvia Mantiñan Pernas 2º A Mércores, 17.30 h.
04.- Dª. Cristina López Mosqueira 2º B Xoves, 17.30 h.
05.- Dª. María A. Oróns López 3º A Martes, 17.30 h.
06.- Dª. Mª do Mar Pedrido Otero 3º B Xoves, 17.30 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA Atención a familias
07.- Dª. Mercedes Pereiro Portos 1º A Mércores, 17.30 h.
08.- Dª. Ángela Valcárcel Vilariño 1º B Mércores, 17.30 h.
09.- Dª. María Méndez Valle 2º A Martes, 17.30 h.
10.- Dª. Rebeca Rodríguez González 2º B Martes, 17.30 h.
11.- Dª. Mª Belén Bugallo García 3º A Martes, 17.30 h.
12.- Dª. Ana Belén Seráns Parada 3º B Xoves, 17.30 h.
13.- Dª. Lorena Suárez Suárez 4º A Mércores, 17.30 h.
14.- Dª. Marta Mª Pouso Casal 4º B Xoves, 17.30 h.
15.- D.  Sergio Cacheiro Villamisar 5º A Martes, 17.30 h.
16.- Dª. Yolanda Alonso Pedre 5º B Mércores, 17.30 h.
17.- D. Juan Felipe Brito Luis 6º A Martes, 17.30 h.
18.- Dª. Catuxa Villamarín Díaz 6º B Martes, 17.30 h.
19.- D. Luís Miguel Fdez. Sánchez Educación Física Infantil e Primaria
20.- D. Alfredo M. García Sánchez Música e Galego Primaria
21.- Dª. Mª José Taboada Vázquez Inglés Infantil e 1º ciclo Primaria
22.- Dª. Verónica Rego González Audición e Ling. – Pedagoxía Terap.
23.- D. Xoán Eiriz López Apoios Primaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA Atención a familias
24.- Dª. Sandra Chouzas Marta 1º A Luns, 15.30 h.
25.- Dª. Beatriz Pouso Casal 1º B Luns, 16.30 h.
26.- Dª. Iria Flavia López Presedo 2º A Xoves, 8.30 h.
27.- M. Concepción López Ayán 2º B Xoves, 16.00 h.
28.- Dª. Ana Quiza Pérez 3º A Xoves, 8.30 h.
29.- Dª. Kattia Carril del Valle 3º B Luns, 11.30 h.
30.- Dª. Jennifer Otero Savedra 4º A Martes, 11.30 h.
31.- M. Concepción Ruiz Carrillo 4º B Mércores, 10.15 h.
BACHARELATO Atención a familias
32.- M. Elvira Padrón Calviño Mércores, 16.00 h.
33.- Dª. Sabela Pita Babío Mércores, 9.20 h.
OUTROS PROFESORES
34.- D. José Luis Parada Pol Física-Química, Bioloxía-Xeoloxía.
35.- D. José Juncosa Rivera E. Plástica, D. Técnico, Arte
36.- D. Carlos A. Pérez Vale Tecnoloxía, TIC, Robótica, Matemáticas
37.- Dª. Lydie Andrée Borra Lingua francesa
38.- D. José Luis Sanz Gómez Matemáticas, Física-Química
39.- Dª Ana Belén Barreiro Amor Cultura Clásica, Latín e Grego
40.- D. Jesús H. López Casal Filosofía, Psicoloxía
41.- D. David Barrán Ferreiro Xeografía e Historia
42.- D.  José López Díaz Matemáticas, Fís.-Quím., Bio-Xeo, Tecno.
43.- D. Joaquín Respino Souto E. Física
44.- Dª. Gabriela Sampedro Gago Orientación