claustroO Claustro de Profesores é o órgano colexiado propio de participación do profesorado. Está formado pola totalidade dos docentes das ensinanzas curriculares e polos orientadores. Reúnese unha vez ó mes como tal claustro, pero semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, etapas, formación de misión compartida…).

A súa definición, competencias, seccións e competencias, e réxime de funcionamento están recollidos nos artigos 80 a 84 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno, «Órganos colexiados».

O Claustro está formado polos seguintes docentes:

EDUCACIÓN INFANTILAtención a familias
01.- D. Fernando Toja Díaz1º AMércores, 17.30 h.
02.- Dª. Ariana Figueroa Seijas1º BMércores, 17.30 h.
03.- Dª. Silvia Mantiñan Pernas2º AMércores, 17.30 h.
04.- Dª. Cristina López Mosqueira2º BXoves, 17.30 h.
05.- Dª. María A. Oróns López3º AMartes, 17.30 h.
06.- Dª. Mª do Mar Pedrido Otero3º BXoves, 17.30 h.
EDUCACIÓN PRIMARIAAtención a familias
07.- Dª. Mercedes Pereiro Portos1º AMércores, 17.30 h.
08.- Dª. Ángela Valcárcel Vilariño1º BMércores, 17.30 h.
09.- Dª. María Méndez Valle2º AMartes, 17.30 h.
10.- Dª. Rebeca Rodríguez González2º BMartes, 17.30 h.
11.- Dª. Mª Belén Bugallo García3º AMartes, 17.30 h.
12.- Dª. Ana Belén Seráns Parada3º BXoves, 17.30 h.
13.- Dª. Lorena Suárez Suárez4º AMércores, 17.30 h.
14.- Dª. Marta Mª Pouso Casal4º BXoves, 17.30 h.
15.- D.  Sergio Cacheiro Villamisar5º AMartes, 17.30 h.
16.- Dª. Yolanda Alonso Pedre5º BMércores, 17.30 h.
17.- D. Juan Felipe Brito Luis6º AMartes, 17.30 h.
18.- Dª. Catuxa Villamarín Díaz6º BMartes, 17.30 h.
19.- D. Luís Miguel Fdez. SánchezEducación Física Infantil e Primaria
20.- D. Alfredo M. García SánchezMúsica e Galego Primaria
21.- Dª. Mª José Taboada VázquezInglés Infantil e 1º ciclo Primaria
22.- Dª. Verónica Rego GonzálezAudición e Ling. – Pedagoxía Terap.
23.- D. Xoán Eiriz LópezApoios Primaria
EDUCACIÓN SECUNDARIAAtención a familias
24.- Dª. Sandra Chouzas Marta1º ALuns, 15.30 h.
25.- Dª. Beatriz Pouso Casal1º BLuns, 16.30 h.
26.- Dª. Iria Flavia López Presedo2º AXoves, 8.30 h.
27.- M. Concepción López Ayán2º BXoves, 16.00 h.
28.- Dª. Ana Quiza Pérez3º AXoves, 8.30 h.
29.- Dª. Kattia Carril del Valle3º BLuns, 11.30 h.
30.- Dª. Jennifer Otero Savedra4º AMartes, 11.30 h.
31.- M. Concepción Ruiz Carrillo4º BMércores, 10.15 h.
BACHARELATOAtención a familias
32.- M. Elvira Padrón CalviñoMércores, 16.00 h.
33.- Dª. Sabela Pita BabíoMércores, 9.20 h.
OUTROS PROFESORES
34.- D. José Luis Parada PolFísica-Química, Bioloxía-Xeoloxía.
35.- D. José Juncosa RiveraE. Plástica, D. Técnico, Arte
36.- D. Carlos A. Pérez ValeTecnoloxía, TIC, Robótica, Matemáticas
37.- Dª. Lydie Andrée BorraLingua francesa
38.- D. José Luis Sanz GómezMatemáticas, Física-Química
39.- Dª Ana Belén Barreiro AmorCultura Clásica, Latín e Grego
40.- D. Jesús H. López CasalFilosofía, Psicoloxía
41.- D. David Barrán FerreiroXeografía e Historia
42.- D.  José López DíazMatemáticas, Fís.-Quím., Bio-Xeo, Tecno.
43.- D. Joaquín Respino SoutoE. Física
44.- Dª. Gabriela Sampedro GagoOrientación