Claustro de profesores

Está formado polos  docentes das distintas etapas e orientadores.

Reúnese unha vez ó mes como tal claustro, pero semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, traballo por etapas, formación…).

Profesores titores/as

Educación Infantil Educación Primaria ESO
4º E.I. A D. Fernando Toja Díaz e
Dna. Mª José Taboada Vázquez
1º E.P. A Dna. María Méndez Valle 1º ESO A Dna. Lydie A. Borra
4º E.I. B Dna. Ariana Figueroa Seijas 1º E.P. B Dna. Rebeca Rodríguez González 1º ESO B Dna. Iria López Presedo
5º E.I. A Dna. María Oróns López 2º E.P. A Dna. Mercedes Pereiro Portos 2º ESO A Dna. Sandra Chouzas Marta
5º E.I. B Dna. Mª Mar Pedrido Otero 2º E.P. B Dna. Ángela Valcárcel Vilariño 2º ESO B Dna. Beatriz Pouso Casal
6º E.I. A Dna. Silvia Mantiñán Pernas 3º E.P. A Dna. Lorena Suárez Suárez 3º ESO A Dna. Jennifer Otero Saavedra
6º E.I. B Dna. Cristina López Mosqueira 3º E.P. B Dna. Marta Pouso Casal 3º ESO B D. Joaquín Respino Souto
4 E.P. A  Dna. Belén Bugallo García 4º ESO A Dna. Ana Mª Quiza Pérez
4º E.P. B Dna. Ana Seráns Parada 4º ESO B Dna. Kattia Carril del Valle
5º E.P. A D. Felipe Brito Luis BACHARELATO
5º E.P. B D. Alfredo García Sánchez 1º BAC A M. Conchi Ruiz Carrillo
6º E.P. A D. Sergio Cacheiro Villamisar 2º BAC A Dna. Sabela Pita Babío
6º E.P. B Dna. Yolanda Alonso Pedre

Profesores especialistas

D. Luis Miguel Fernández Sánchez (Educación Física Infantil e Primaria).
Dna. Verónica Rego González (Audición e Linguaxe – Pedagoxía Terapeutica).
D. Xoán Eiriz López  (Apoios Primaria).
Dna. Catuxa Villmarín Díaz (Matemáticas, CC. Sociais, CC. Natureza – Primaria).
D. José Luis Parada Pol (Física, Química, Bioloxía, Bioloxía e Xeoloxía).
D. José Juncosa Rivera (Educación plástica e visual, Debuxo Técnico e Historia da Arte).
D.Carlos A. Pérez Vale (Tecnoloxía, TIC, Robótica e Debuxo Técnico).
Dna.                              (Matemáticas, Física e Química).
Dna. Ana Belén Barreiro Amor (Cultura Clásica e Latín).
D. Jesús H. López Casal (Filosofía).
D. José López Díaz (Matemáticas, Física e Química).
Dna. Gabriela Sampedro Gago (Orientación).
Dna. María Jérez Longueira (Tecnoloxía, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Cultura Científica).
D. Sergio Tojo Mosquera (Historia do mundo contemporáneo, Xeografía, Historia de España).
M. Concepción López Ayán (Matemáticas).
M. Mª Soledad Rodríguez Boán (Xeografía e Historia, Relixión Católica).
Dna. María Suárez Pardo (Logopeda).

PAS (Persoal de administración e servizos)

D. Santiago Modroño Nodar (Administrador)
Dna. Lourdes Guillán Barbeito (Secretaria)
Dna. Yolanda Outeiral Ces (Recepcionista)
D. Alberto Lois (Mantemento)
D. Rául Hernández Moreno (Mantemento)

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!