logoblog_001O Equipo de Pastoral é o grupo de persoas que animan e coordinan a acción evanxelizadora e pastoral en todas as actividades escolares e extraescolares que se realizan no colexio. Está coordinado e dirixido pola coordinadora de Pastoral.

Seguindo as directrices do RRI, o Equipo de Pastoral está formado por:

  • M. Concepción Ruiz, coordinadora.
  • D. Fernando Toja e M. Mª Soledad Rodríguez, directores.
  • Dª. Verónica Rego, representante do Departamento de Orientación.
  • Dª. Yolanda Outeiral, Dª. Cristina López e Dª. Rebeca Rodríguez, representantes dos diferentes grupos de acción pastoral do colexio.

A definición, composición e competencias do Equipo de Pastoral están recollidas nos artigos 85 a 87 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno, «Órganos colexiados».