logoesgrimaO clube deportivo 100Tolos promociona a esgrima como deporte de combate no que non se permite o contacto directo entre os contendentes. Mediante esta modalidade deportiva trabállanse valores como: a elegancia, o respecto, o autocontrol, etc.

Esta actividade vai dirixida a nenas e nenos de Infantil e Primaria. Máis información no folleto Esgrima 17-18 e na páxina web http://www.100tolos.com/.