Mantenemento

Mantemento do centro, tanto preventivo como correctivo.

Realízano diariamente:

  1. Fernando Rivas Marta (colexio) e,
  2. Raúl Hernánde Moreno (pavillón polideportivo “Padre Faustino Míguez”)

En caso de ser necesario, o Centro tamén dispón dun amplo abanico de profesionais cos que contactar en caso de requirir mantementos ou reparacións de carácter máis específico.

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!