logorialtaDesde este curso o colexio oferta a actividade extraescolar de natación para nenos e nenas de Infantil e Primaria por medio do Complejo Deportivo Rialta. A natación e unha das actividades deportivas máis completas, pois favorece a exercitación dos músculos, a coordinación motora, o sistema circulatorio e respiratorio, ademais de contribuír ó desenvolvemento da independencia e da autoconfianza do neno.

Esta actividade desenvólvese os xoves de 18.00 a 19.00 h con servizo de autobús. Para máis información, consultar o folleto do colexio, Natacion 17-18.

Máis información na web: Rialta Natación Infantil.