ogeducativaOs órganos de goberno, participación e xestión, son unipersoais e colexiados. No colexio temos os seguintes órganos:

  1. Órganos unipersoais de goberno e xestión: a directora titular, os directores pedagóxicos, o xefe de estudos, os coordinadores de etapas, a coordinadora de Pastoral e o administrador.
  2. Órganos colexiados de goberno e xestión: o Equipo Directivo, o Claustro de profesores e o Equipo de Pastoral.
  3. Órgano colexiado de participación: o Consello Escolar.