A realidade laboral, política e cultural estanos a levar cada vez máis a un mundo global, políglota e máis heteroxéneo, onde as culturas e as linguas conviven e necesítanse unhas a outras. Non podemos permanecer á marxe desa realidade e, por iso, desde o curso 2013 pertencemos á rede de centros plurilingües.

A nivel curricular, impulsamos a aprendizaxe da 1ª lingua estranxeira desde os 3 anos, continuando en Primaria con Educación Plástica e Ciencias da Natureza, e reforzándoa nos dous últimos cursos cunha hora máis na propia materia de lingua inglesa. Reforzo que ten a súa continuidade en ESO.

Ademais, ofertamos durante o curso escolar programas de inmersión lingüística por medio de MiniCamps en España (4º EP), Ministays en Inglaterra e Irlanda (desde 6º EP a 3º ESO), Bacharelato Dual Americano (desde 3º de ESO).Todo isto con http://www.lkidiomas.com/.

E seguimos abertos a máis posibilidades de potenciar a aprendizaxe desta e doutras linguas estranxeiras.

A nivel extraescolar, hai uns anos tamén optamos por unha academia da cidade de recoñecida experiencia, que prepara adecuadamente ó alumnado para os exames de Cambridge: http://www.englishworld.es/.

Información sobre o bacharelato dual americano: http://www.lkidiomas.com/bachillerato-americano/