logo arkitasArkitas Robótica é unha asociación que oferta como actividades extraescolares a robótica e a programación, coa finalidade de promocionar a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. Todo isto axuda na formación integral do alumnado, facendo fincapé no traballo en equipo, na innovación e na creatividade.

Máis información en: folleto-robotica e http://arkitas.es/