seminariosOs Seminarios e Comisións de traballo son equipos docentes que se organizan por áreas curriculares afíns. Reúnense unha vez ó trimestre para coordinar verticalmente as diferentes materias curriculares que os conforman, ou para elaborar, revisar e avaliar os diferentes plans e proxectos que conforman a vida do centro.

Neste curso 2016-17 están conformados polos seguintes docentes: Equipos de traballo e Seminarios.