Transporte Escolar

CURSO 2019-2020

 Entradas 09.45 e 15.30

Saídas 13.15 e 17.30
(Meses de Setembro e Xuño – Entrada: 09:00  //  Saída: 14:00)

Autobús Nº1 Autobús Nº1
Entrada 09:45 Saída 13:15 Entrada 15:30 Saída 17:30
Birloque (A Chave) Rda. Nelle (Planeta del Mueble) Birloque ( A Chave) Rda.Nelle (Muebles Lois)
C/ Abegondo (P.Bus Castrillón) Rd.a Nelle (Muebles Lois) Avda. Oza (Citröen) C/Pla y Cancela (P.Bus)
Los Castros (P.Bus Iglesia del Carmen) San Pedro de Mezonzo Pla y Cancela (P.Bus) C/Gómez Zamalloa (P.Bus)
Avda. Oza (P.Bus Citroen) Avda Oza (Flex) Avda. Oza (Flex) Avda. Oza (Flex)
Avda. Oza ( P.Bus frente Flex) Avda Oza (Citröen) Avda. Finisterre (Palacio Alfombras) Avda. Oza (P.Bus Casa Bacalao)
Plaza de Galicia (P.Bus) Birloque (A Chave) Los Castros (P.Bus Babío)
C/Juan Flórez (P.Bus – Colegio Labaca) C/Abegondo (P.Bus)
Rda. Nelle (P. Bus nº 28) C/Abegondo (P.Bus)
Rda. Outeiro (Cafetería Balsa) Birloque (A Chave)
Rda. Outeiro (P.Taxis)
Rda. Outeiro (P.Bus Gadis)
Autobús Nº2 Autobús Nº2
Entrada 09:45 Saída 13:15 Entrada 15:30 Saída 17:30
Avda. Arteixo (Centro Cívico) Rda. Outeiro (P.Bus Pavo Real) Avda.Arteixo (Centro cívico) Rda. Outeiro (P.Bus Rotonda Pavo Real)
Avda. Arteixo (Caf. Padock) Rda. Outeiro (P.Bus Panaderia) Avda. Arteixo (P.Bus Cafetería Padock) Rda. Outeiro (P.Bus Panaderia Tahona)
Rda. Outeiro (Banco Pastor) Rda. Outeiro (P.Bus Eva) Rda. Outeiro (P.Bus Banco Pastor) Rda. Outeiro (P.Bus Eva)
Rda. Outeiro (Caf.Os Carballos) Monasterio Bergondo (P.Bus) Rda Outerio (Os Carballos) C/Monasterio Bergondo (P.Bus)
 C/Vizcaya (P. Bus) Peñamaría de Llano (P.Bus) Rda. Outeiro (Fruteria)  C/Peñamaría de Llano (P.Bus)
Rda. Outeiro (Frutería) C/Jaime Hervada (P.Bus) Rda. Outeiro (Rotonda Gadis) C/Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde)
Rda. Outeiro (Rotonda Gadis) Salorio Suarez (Bar Conde) Peña Maria de Llano (P.Bus Kristel) C/Alfredo Tella (P.Bus Frutería)
C/Peñamaría de Llano (P.Bus) C/Alfredo Tella (Fruteria) C/Alcalde Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde) Rda.Outeiro (P.Bus Mercadona)
C/Alcalde Salorio Suarez (Bar Conde) Rda.Outeiro (Mercadona) Rda. Outeiro (Bar Pícola) Rda.Outeiro (P.Bus Colegio Sagrada Familia)
Rda. Outeiro (Bar Pícola) Rda.Outeiro (Banco Pastor) Rda.Outeiro (P.Bus Banco Pastor)
Rda. Outeiro (Os Carballos) Rda. Outeiro (P.Bus Caf. Os Carballos)
Avda. Arteixo (A Banca) Avda. Arteixo (P.Bus Abanca)
Avda.Arteixo (Ambulatorio) Avda.Arteixo (P.Bus Centro de Salud)

Prezos e información

  • O prezo do transporte para todo o  curso, divídese en 10 mensualidades iguais de Setembro a Xuño ambos inclusive.
  • No mes de Outubro pasaranse o cobro dos meses de setembro e outubro aínda no caso de que, nestes meses, no se utilizase este servicio.
  • Estos recorridos poderán modificarse para adaptalos ás necesidades do novo curso.
  • Para cualquiera  consulta relacionada co transporte poden poñerse en contacto con : Autos Oróns Tlf.981174063 (Percorridos)981244319 (Recibos).

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!