Transporte Escolar

CURSO 2018-2019

 Entradas 09.45 e 15.30

Saídas 13.15 e 17.30
(Meses de Setembro e Xuño – Entrada: 09:00  //  Saída: 14:00)

Autobús Nº1 Autobús Nº1
Entrada 09:45 Saída 13:15 Entrada 15:30 Saída 17:30
Birloque (A Chave) Rda. Nelle (P.Bus Muebles Lois) Birloque ( A Chave) Rda.Nelle (P.Bus Muebles Lois)
C/ Abegondo (P.Bus Castrillón) C/Pla y Cancela (P.Bus) Avda. Oza (P.Bus Citroen) C/Pla y Cancela (P.Bus)
Los Castros (P.Bus Iglesia del Carmen) C/Juan Florez (P.Bus-Colegio Labaca) Avda. Oza (P.Bus frente Flex) C/Gómez Zamalloa (P.Bus)
Avda. Oza (P.Bus Citroen) San Pedro de Mezonzo (P.Bus Iglesia) C/Juan Florez (P.Bus-Colegio Labaca) C/Juan Flórez (P.Bus – Colegio Labaca)
Avda. Oza ( P.Bus frente Flex) Avda Oza (Flex) Rda. Nelle (P. Bus nº 28) Avda. Oza (Flex)
Plaza de Galicia (P.Bus) Avda Oza (P.Bus–Casa Bacalao) Avda. Finisterre (P. Bus Palacio Alfombras nº 171) Avda. Oza (P.Bus Casa Bacalao)
C/Juan Flórez (P.Bus – Colegio Labaca) Birloque (A Chave) Rda. Outeiro ( P. Taxis) Los Castros (P.Bus Babío)
Rda. Nelle (P. Bus nº 28) Rda. Outeiro (P.Bus Gadis) C/Abegondo (P.Bus Castrillón)
Rda. Outeiro (Cafetería Balsa) Birloque (A Chave)
Rda. Outeiro (P.Taxis)
Rda. Outeiro (P.Bus Gadis)
Autobús Nº2 Autobús Nº2
Entrada 09:45 Saída 13:15 Entrada 15:30 Saída 17:30
Avda. Arteixo (P.Bus Centro Cívico Os Mallos) Rda. Outeiro (P.Bus Rotonda Pavo Real) Avda.Arteixo (P.Bus Frente Centro Salud) Rda. Outeiro (P.Bus Rotonda Pavo Real)
Avda. Arteixo (Caf. Padock) Rda. Outeiro (P.Bus Eva) Avda. Arteixo (P.Bus Cafetería Padock) Rda. Outeiro (P.Bus Panaderia Tahona)
Rda. Outeiro (P.Bus Banco Pastor) C/Monasterio Bergondo (P.Bus) Rda. Outeiro (P.Bus Banco Pastor) Rda. Outeiro (P.Bus Eva)
Rda. Outeiro (Caf.Os Carballos) C/Peñamaría de Llano (P.Bus) Rda Outerio (P.Bus Frutería) C/Monasterio Bergondo (P.Bus)
 C/Vizcaya (P. Bus) C/Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde) Rda. Outeiro ( P.Bus Rotonda Gadis)  C/Peñamaría de Llano (P.Bus)
Rda. Outeiro (P.Bus Frutería) C/Alfredo Tella (P.Bus Frutería)  C/Peña Maria de Llano (P.Bus) C/Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde)
Rda. Outeiro (P.Bus Rotonda Gadis) Rda.Outeiro (P.Bus Mercadona) C/Alcalde Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde) C/Alfredo Tella (P.Bus Frutería)
C/Peñamaría de Llano (P.Bus) Rda.Outeiro (P.Bus Colegio Sagrada Familia Rda. Outeiro (P.Bus Pícola) Rda.Outeiro (P.Bus Mercadona)
C/Alcalde Salorio Suarez (P.Bus Bar Conde) Rda.Outeiro (P.Bus Banco Pastor) Rda.Outeiro (P.Bus Colegio Sagrada Familia)
Rda. Outeiro (P.Bus Pícola) Avda. Arteixo (P.Bus Abanca) Rda.Outeiro (P.Bus Banco Pastor)
Avda. Arteixo (P.Bus Centro de Salud) Rda. Outeiro (P.Bus Caf. Os Carballos)
Avda. Arteixo (P.Bus Abanca)
Avda.Arteixo (P.Bus Centro de Salud)

Prezos e información

  • O prezo do transporte para todo o  curso, divídese en 10 mensualidades iguais de Setembro a Xuño ambos inclusive.
  • No mes de Outubro pasaranse o cobro dos meses de setembro e outubro aínda no caso de que, nestes meses, no se utilizase este servicio.
  • Estos recorridos poderán modificarse para adaptalos ás necesidades do novo curso.
  • Para cualquiera  consulta relacionada co transporte poden poñerse en contacto con : Autos Oróns Tlf.981174063 (Percorridos)981244319 (Recibos).

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!