Actividades

Que propoñemos?

Actividades de tipo social, educativo, cultural, recreativo, deportivo, pastoral e de previsión, para os seus membros e demais compoñentes da Comunidade Educativa do Centro.