Comunidad Religiosa

Comunidade Relixiosa Calasancias

A vida do colexio Calasancias non se concibe sen a presenza da Comunidade Relixiosa, que vive e expresa a mensaxe evanxélica nun servizo incondicional segundo o lema do fundador, evanxelizar educando.

Mulleres que, desde a súa vida sinxela e cercana, tratan de transmitir o carisma de san Faustino Míguez de la Encarnación Sch. P.

Forman a comunidade:

  • M. Antonia Rodríguez Villanueva (superiora da comunidade relixiosa)
  • M. Elisa Casanova Pérez
  • M. Pura López Caldeiro
  • M. Ramona Meire Suárez
  • M. Mª Luisa García Rodríguez
  • M. Marina Sampedro Sampedro
  • M. Marisol Rodríguez Boán (Directora Titular)