COVID19

Protocolos COVID-19

Consulta a información relativa, segundo a situación na que nos atopemos, aos diferentes plans de actuación cos que contamos.

Atención a familias.

Plan adaptación protocolo COVID19

Enquisa de autoavalación clínica.