Equipo de Pastoral

Que é o Equipo de Pastoral?

É un grupo de persoas encargado de animar a acción evanxelizadora e pastoral escolares e extraescolares do colexio. Dirixido e dinamizado pola coordinadora de pastoral do colexio, Ana I. Amado, e, de acordo ás directrices do RRI, está formado por:

  • Dª. Verónica Rego. Representante do Departamento de Orientación
  • Dª. Yolanda Outeiral. Representante de catequese de Primeira Comuñón.
  • Dª. Cristina López. Representante de coro e mais guitarra.
  • Dª. Rebeca Rodríguez. Representante de catequese de Confirmación.
  • D. Fernando Toja e M. Mª Soledad Rodríguez, directores.
  • M. Conchi Ruiz. Representante do Movemento Calasancio e Coordinadora do Equipo.

Equipo de Pastoral Escolar

O Equipo de Pastoral Escolar está formado por Dna. Cristina López (Ed. Infantil), Dna. Yolanda Alonso (Ed. Primaria), Dna. Verónica Rego (Dpto. Orientación), Dna. Lydie Borra (ESO-BAC) e Ana I. Amado (Coordinadora), e encárgase de dinamizar as diferentes actividades pastorais que se desenvolven no día a día do centro.

Titorías, celebracións, eucaristías, conmemoracións, oración da mañá, festa de Calasanz e Faustino Míguez, accións solidarias… son algunhas das tarefas que organizan e animan ao longo do curso.

O obxectivo do equipo é crear un ambiente cálido no colexio, baseado nos valores cristiáns (igualdade, xustiza, solidariedade, liberdade…), de modo que, a medida que van medrando, os nosos nenos e mozos atopen o sentido da súa vida, aquilo que lles fai felices a eles e aos demais.