Oferta Educativa

Programa didáctico-pedagóxico

A etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, dos 6 aos 12 anos e ten carácter obrigatorio. Nesta etapa educativa temos como obxectivo principal garantir que o noso alumnado reciba unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. A confianza, a escoita, o coñecemento profundo de cada alumno/a, o acompañamento personalizado, están na base da nosa tarefa educativa. Somos un centro cun persoal de alta calidade humana e profesional en formación continua que fomenta a incorporación das novas metodoloxías.

A educación en valores humano-cristiáns é parte integral do noso modelo educativo. O camiño trazado por San Faustino Míguez impregnan o Carisma da Escola Calasancia.

Metodoloxías Activas

ABP e aprendizaxe servizo

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Aprendizaxe cooperativa

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Beneficios da aprendizaxe cooperativa

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Cultura do pensamento

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Intelixencias múltiples

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Actividades e Proxectos

EMAT

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Traballo por proxectos

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

La Hora Divertida

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Proxecto emocional

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

“A horta"

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Comunicarte

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Mercado Solidario

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Entroido

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Tecnoloxía

Entroido

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Tecnoloxía

Gamificación

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Atención á diversidade

No noso colexio xa o temos implantado en seis cursos (desde 1º de E. Infantil ata 3º de E. Primaria) e os resultados están sendo moi positivos, debido a que traballa desde idades moi temperás tódolos conceptos matemáticos, xa que entendemos que debemos aproveitar a capacidade de aprendizaxe e adaptabilidade do cerebro do alumnado nos seus primeiros anos de vida.

Traballo cooperativo

Todo isto sen esquecer a perspectiva de grupo e o traballo cooperativo. Xeramos propostas didácticas para que, a través do xogo, o alumnado experimente a experiencia do traballo en grupo á vez que aprenden os conceptos matemáticos.

Con este proxecto, buscamos que as nenas e nenos esperten o seu espírito estratéxico para ser reflexivos e que desfruten do pracer de inventar e utilizar procedementos escalonados e graduais.

Organización

EntusiasMAT está organizado por sesións, posto que desta maneira os contidos adáptanse de maneira moito mais natural á realidade das nenas e nenos. Dividimos cada sesión en diferentes partes establecendo rutinas de escoita activa, cálculo mental, aprendizaxe de novos conceptos matemáticos xogando e establecendo estratexias concretas de metacognición para que o alumnado reflexione sobre o aprendido.

Síguenos no noso Instagram

e descubre as mellores fotos de Calasancias

Estradas Os Fortes, 4,
15011 A Coruña

Loading...

Luns a venres: 08:00 – 20:00
Sábados: 08:00 a 14:00