Transporte Escolar

CURSO 2022-2023

 Entradas 09.00 e 14.30

Saídas 12.30 e 16.30
(Meses de Setembro e Xuño – Entrada: 09:00  //  Saída: 14:00)

Prezos e información

  • O prezo do transporte para todo o  curso, divídese en 10 mensualidades iguais de Setembro a Xuño ambos inclusive.
  • No mes de Outubro pasaranse o cobro dos meses de setembro e outubro aínda no caso de que, nestes meses, no se utilizase este servicio.
  • Estos recorridos poderán modificarse para adaptalos ás necesidades do novo curso.
  • Para cualquiera  consulta relacionada co transporte poden poñerse en contacto con : Autos Oróns Tlf.981174063 (Percorridos)981244319 (Recibos).