Claustro de profesores

Docentes das distintas etapas e orientadores.

Reúnese unha vez ó mes e semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, traballo por etapas, formación…).

Profesores titores/as

Educación Infantil Educación Primaria ESO Bacharelato
4-E.I.A. Mª de los Ángeles Oróns López 1º E.P.A. Iria Pérez Videla 1º ESO A Lydie Andrée Emilie Borra 1º Bach Jennifer Otero Saavedra
4º E.I.B. Mª José Taboada Vázquez 1º E.P.B. Ángela Valcárcel Vilariño 1º ESO B Iria F. López Presedo 2º Bach Sergio Tojo Mosquera
5º E.I.A. Silvia Mantiñan Pernas 2º E.P.A. Rebeca Rodríguez González 2º ESO A Beatriz Pouso Casal
5º E.I.B. Ariana Figueroa Seijas 2º E.P.B. María Méndez Valle 2º ESO B Sandra Chouzas Marta
6º E.I.A. Cristina López Mosqueira 3º E.P.A. Sergio Cacheiro Villamisar 3º ESO A Sabela Pita Babio
6º E.I.B. Mar Pedrido Otero 3º E.P.B. Ana Belén Seráns Parada 3º ESO B Kattia Carril del Valle
4º E.P.A. Lorena Suárez Suárez 4º ESO A Joaquín Respino Souto
4º E.P.B. Mercedes Pereiro Portos 4º ESO B Inés Crespo Vázquez
5º E.P.A. Juan del Pozo Vilá
5º E.P.B. Alfredo García Sánchez
6º E.P.A. Catuxa Villamarín Díaz
6º E.P.B. Marta Mª Pouso Casala

Profesores especialistas

M. Antonia Rodríguez Rodríguez (Relixión católica, Educación en valores cívicos e éticos)
José López Díaz (Matemáticas, Tecnoloxía, Física e química)
Carlos Pérez Vale: (Tecnoloxía e Dixitalización, TIC, Debuxo Técnico, Tecnoloxía e enxeñaría)
José Juncosa Rivera (Educación Plástica, visual e audiovisual, Debuxo Técnico, Historia da Arte)
María Jerez Longueira (Matemáticas, Bioloxía e xeoloxía, Química)
Jacobo Teixeira Pita (Música)
Laura Amor Díaz (Física e química)
José Luis Parada Pol (Matemáticas, Física e química, Física)
Sandra Chouzas Marta (Matemáticas, Matemáticas aplicadas ás C. Sociais, Economía)
Ana Belén Barreiro Amor (Cultura Clásica, Latín, Lingua castelá e literatura)
Jesús H. López Casal (Historia da Filosofía, Filosofía, Psicoloxía)
Dna. Verónica Rego González (Audición e Linguaxe – Pedagoxía Terapeutica).
D. Luis Miguel Fernández Sánchez (Educación Física Infantil e Primaria).
Dna. Yolanda Alonso Pedre (Relixión católica, L. galega e literatura, Plástica, Educación plástica, visual e audiovisual- Primaria)
Dna. Ana Quiza Pérez (Xeografía e Historia).
Dna. Gabriela Sampedro Gago (Orientación).
Dna. María Suárez Pardo (Logopeda).
M. Marisol Rodríguez Boán (Xeografía e Historia, Relixión católica)
Dna Ana I. Amado Amor (Relixión católica)
D. Fernando Toja Díaz – Director pedagóxico (Infantil/Primaria)

PAS (Persoal de administración e servizos)

D. Santiago Modroño Nodar (Administrador)
Dna. Lourdes Guillán Barbeito (Secretaria)
Dna. Yolanda Outeiral Ces (Recepcionista)
D. Alberto Lois (Mantemento)
D. Rául Hernández Moreno (Mantemento)

RESPETAMOS TU PRIVACIDAD
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar qué servicios de nuestro sitio web te interesan más con el fin de mejorar nuestros propios servicios en base a tus hábitos de navegación (por ejemplo, las páginas visitadas en el sitio). Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies y configurar tus preferencias pulsando en "Configurar cookies".