Vigilancia comedor

Todos necesitamos sentirnos parte de algo

A medida que imos crecendo, dámonos conta que é importante ser un mesmo, pero iso vólvese nada se non formamos parte de algo, se non sentímonos acollidos.

Entre o horario lectivo de mañá e tarde, o centro conta con persoal propio, de gran experiencia, que controla o momento do comedor, así como o coido do patio.

Este persoal está formado por: Lourdes Guillán Barbeito e Marta González Riveiro.

Este grupo profesional, vese reforzado, por persoal externo facilitado pola empresa Gastronomic, seleccionada polo grupo de profesionais co que conta e a experiencia contrastada destes.