Administración

Para todos os temas administrativos poden acudir ao Departamento de Administración, sito na galería da entrada.

O departamento está atendido por D. Santiago Madroño Nodar.

O horario de atención ás familias de secretaría e administración é o seguinte:

  • 09:45 – 12:45 h 
  • 15:30 – 17:15 h (agás luns e venres)

Os meses de xuño e setembro, o horario varía:

  •  09:45 – 13:15 h