Comedor escolar

Como é o servizo de comedor?

Cada día elaboramos nas nosas instalacións o xantar dos nenos e nenas que fan uso deste servizo. Garantimos un menú equilibrado de acordo ás necesidades nutricionais dos alumnos.

Así mesmo, para que a súa alimentación sexa equilibrada e favoreza o crecemento do rapaz, as familias coñecen a comezo de mes o menú de cada día do mesmo, de modo que estas poden complementar os nutrentes que precisan os nenos co resto de comidas.