Equipo Directivo

Directora Titular: M. Marisol Rodríguez Boán, HDP

Director pedagóxico Infantil e Primaria: D. Fernando Toja Díaz

Directora pedagóxica de ESO e Bacharelato: M. Marisol Rodríguez Boán, HDP

Xefe de estudos:  D. José Luis Parada Pol

Coordinadora de Pastoral: Doña Ana I. Amado Mosquera

Administrador: D . Santiago Modroño Nodar

Coordinadora de Calidade: Doña Ángela Valcárcel Vilariño

Superiora: M. Antonia Rodríguez Villanueva