Bachillerato

BACHARELATO

Forma parte do ensino postobrigatorio. Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios.

Como é o noso Bacharelato?

No Bacharelato continuamos co desexo de formar persoas que saiban elexir de forma autónoma e responsable, que saiban pensar de forma crítica e a vez creativa e disciplinada, que saiban traballar en equipo, que saiban seleccionar a información e facer que o coñecemento se converta en sabiduría .

Dende un pensamento pedagóxico cristián, a nosa experiencia docente, compromiso, dedicación e a implicación do profesorado son as nosas mellores señas de identidade.

A atención personalizada por parte dos titores, a continua motivación e acompañamento son garantes dunha boa preparación para ABAU dos nosos alumnos.

Os estudantes que se incorporan novos, contan cun especial seguimento por parte do equipo docente e do departamento de Orientación, para lles facilitar a adaptación metodolóxica, social e o asesoramento vocacional e profesional.

A metodoloxía empregada favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.