Plurilingüismo

Rede de centros plurilingües

A realidade laboral, política e cultural estanos a levar cada vez máis a un mundo global, políglota e máis heteroxéneo, onde as culturas e as linguas conviven e necesítanse unhas a outras. Non podemos permanecer á marxe desa realidade e, por iso, desde o curso 2013 pertencemos á rede de centros plurilingües.

A nivel curricular, impulsamos a aprendizaxe da 1ª lingua estranxeira desde os 3 anos, continuando en Primaria con Educación Plástica, e reforzándoa nos dous últimos cursos cunha hora máis na propia materia de lingua inglesa. Reforzo que ten a súa continuidade en ESO.

Podes facer a solicitude por vía telemática

Inmersión lingüistica

Ofertamos durante o curso escolar programas de inmersión lingüística por medio de MiniCamps en España (4º EP), Ministays en Inglaterra e Irlanda (desde 6º EP a 3º ESO).