Mantenemento

O mantemento do centro, realízano diariamente:

  1. Alberto  Lois (colexio) 
  2. Raúl Hernánde Moreno (pavillón polideportivo “Padre Faustino Míguez”)

En caso de ser necesario, o Centro tamén dispón dun amplo abanico de profesionais cos que contactar en caso de requirir mantementos ou reparacións de carácter máis específico.