Restablecemento do proceso de admisión do alumnado do 2º ciclo de educación infanti, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacherelato para o curso 2020/2021