Política de Privacidade

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral de Protección de datos, e a restante normativa vixente en materia de protección de datos, proporcionámoslle a seguinte información:

Responsable do tratamento

O responsable dos datos persoais que se van recoller durante a utilización do presente sitio web por parte do usuario é o CPR Plurilingüe Calasancias - A CORUÑA, con domicilio a todos os efectos en:


Así mesmo, comunicámoslle que contamos cun Delegado de Protección de Datos, con quen poderá pórse en contacto a través do seguinte enderezo electrónico: directoratitular@colexiocalasancias.com


Finalidade do tratamento e lexitimación

Recollemos os seus datos persoais se vostede está intentando contactar connosco a través dos datos de contacto que poñemos á súa disposición na nosa web. Nese caso, os seus datos persoais trataranse para poñernos en contacto con vostede e dar resposta á súa consulta. A base licitadora para o tratamento dos seus datos persoais é o interese lexítimo do centro en responder a súa consulta sobre as nosas actividades Así mesmo, podemos recoller os seus datos persoais se vostede envía o seu currículo e/ou contacta connosco por medio do formulario de contacto destinado a candidaturas de emprego. Nese caso, a base licitadora para o tratamento dos seus datos é el consentimento expreso, que vostede outorga ao marcar a caixa “Lin e acepto a Política de Privacidade”..

Destinatarios

Os datos que nos proporcione non serán comunicados a ningún terceiro.

Prazo de conservación dos datos

Dadas as finalidades do tratamento expostas anteriormente, informámolo de que, con carácter xeral, trataremos os seus datos persoais exclusivamente durante o tempo que dure a prestación do servizo (a resolución da súa consulta, en caso de que se puxese en contacto connosco a través do formulario de contacto), ou ben durante un prazo dun ano en caso de que nos remita o seu currículo coa finalidade de que sexa valorado para futuros postos de traballo.

Dereitos dos interesados

Ao proporcionarnos os seus datos persoais vostede, en calidade de interesado, dispón dos seguintes dereitos en materia de protección de datos:

  • Dereito de acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito de rectificación ou supresión dos seus datos persoais.
  • Dereito á transferencia dos seus datos persoais.
  • Dereito á limitación de tratamento dos seus datos persoais.
  • Dereito a se opor ao tratamento dos seus datos persoais.
  • Dereito a retirar o consentimento, en caso de que o dese, para o tratamento dos seus datos persoais, sen que isto supoña a ilexitimidade do tratamento realizado con carácter previo á revocadura de dito consentimento.

Pode exercer todos estes dereitos, poñéndose en contacto connosco, a través do seguinte enderezo electrónico: directoratitular@colexiocalasancias.com

En caso de non ver satisfeitos os seus dereitos pola nosa parte, pode ademais presentar unha reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos, por medio do https://www.aepd.es

Uso de cookies

Durante o uso desta páxina web, podemos instalar cookies no seu navegador, con diversas finalidades. Pode consultar toda a información sobre uso de cookies a través do seguinte enlace dpd@colexiocalasancias.com

Vixencia da presente política

O centro poderá modificar e actualizar a presente política de privacidade, para adecuala en todo momento á normativa vixente en materia de protección de datos, en caso de se produciren cambios na mesma, ou para introducir, modificar ou eliminar circunstancias que mudasen con respecto á mesma. En caso de que se produza calquera modificación na Política de Privacidade, esta circunstancia comunicaráselle debidamente e coa menor dilación posible. Versión 2.0. Vixente desde o 25 de maio de 2018.