Historia

Un pouco sobre nós

Coñece a nosa oferta educativa, que abarca Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Está avalada polo bo rendemento académico dos nosos alumnos, polo ambiente de familia, a sinxeleza, a cercanía e cordialidade que se respiran tanto nas aulas como entre todos os membros da comunidade educativa.

«A finais do ano 1961 la Rvdma M. Salesa Baña de Jesús, Superiora Xeneral do Pío Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, fixo a compra-venta do terreo da finca sita na Parroquia de S. Pedro de Visma deste término municipal […] destinada para a edificación dun colexgio. As obras para o mesmo, comezaron no ano1968 […] O 3 de setembro de 1969, tendo edificada unha parte da primeira fase do edificio, chegou a este colexio de La Coruña la Rvda. M. Nazaria Ocaña de Jesús, que viña de Superiora, acompañada de M. Elvira Carballo, que formarían parte da Comunidad, e M. Clara López de Jesús, para acompañalas os primeros días e dar conta das matrículas que durante o verán fixera […].

Neste mesmo mes [outubre] chegaron as Relixiosas M. Rocío Souto, M. Carmen Macía, M. Mª José García Monge y M. Antonia Figueiras de Jesús. Con estas relixiosas  quedou formada a comunidade que actuaría durante o curso 1969-70.

Dou comezo o curso  o día 6 de otubro con 120 alumnas baixo a dirección das mencionadas relixiosas e das Mestras seglares, Srta. Isabel Fernández e Srta. Rosa Mª Martínez […].O 26 de xño déronse as vacacións con gran satisfacción do profesorado e familiares polos éxitos obtidos. Durante todo o curso traballouse intensamente coas nenas para acadar que se superasen […]

Podes facer a solicitude por vía telemática

El 1 de septiembre de 1970 llegó M. Carmen Aparici opara formar parte de esta comunidad. En esta fecha se dio comienzo al nuevo curso. El número de matrícula ha doblado al año anterior, teniendo unas 300. Están distribuidas en: Jardín de Infancia (niños y niñas), párvulas, los cuatro grados de Primaria y Primero de Bachiller…» (Libro 1 de Crónicas del Colegio y Comunidad de Calasancias Coruña).

As portas de cumprir 50 anos de presencia na cidade de A Coruña, as RR. Calasancias seguimos miramos o futuro sin olvidar o legado do noso fundador, san Faustino Míguez, sempre ó servizo dos máis pequenos.